Beslut om ansvarig utgivare för Amnesty Guard Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Beslut om ansvarig utgivare för Amnesty Guard

 

 

Förslag till beslut:

 

att återkalla alla tidigare beslut om ansvarig utgivare för Amnesty Guard,

 

att utnämna Anna Lindenfors som ansvarig utgivare för Amnesty Guard,

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.