Förslag till årsmötet om onlineval av förtroendevalda Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Onlineval av förtroendevalda

 

Årsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att “till årsmötet 2014 återkomma med ett konkret förslag till stadgeändring som möjliggör onlineröstning vid val av sektionens styrelse - och eventuellt även andra förtroendevalda - vid årsmötet 2015”. Efter årsmötet uppdrogs sekretariatet att undersöka vilka möjligheter som finns för att genomföra onlineval av förtroendevalda, samt vilka eventuella konsekvenser som är viktiga att tänka över.

 

Onlineval innebär helt enkelt att valen sker via internet. Styrelsen ser ett stort värde i att öppna upp valen av de förtroendevalda för fler medlemmar än de som har möjlighet att fysiskt närvara vid ett årsmöte. Genom att öka möjligheterna till deltagande via nätet höjs delaktigheten i sektionens interndemokrati. Ett ökat deltagande bidrar även till att årsmötets val ges större förankring bland sektionens medlemmar.

 

Styrelsen har landat i att föreslå en användning av VoteIT, en förening bestående av ett antal organisationer med syftet att skapa ett system som ska möjliggöra ett demokratiskt, nätbaserat deltagande som möter organisationernas behov. Projektet VoteIT startades 2009 av Sverok (tidigare Sveriges roll- och konfliktspelsförbund) med stöd från Allmänna Arvsfonden.

 

Beslutet från årsmötet 2013 gäller alltså att via internet kunna välja förtroendevalda, inte behandling av motioner och förslag. VoteIT är dock framtidssäkert på så sätt att det också kan hantera onlineröstning av motioner, vilket är något som skulle kunna bli aktuellt för svenska Amnesty i framtiden. Andra fördelar med VoteIT är att systemet kan skräddarsys helt efter våra önskemål och att systemet aldrig har kraschat.

 

Om årsmötet beslutar att införa onlineval av förtroendevalda innebär det att valen till sektionsstyrelse, granskningskommitté och valberedning till årsmötet 2015 kommer att utföras på webben. De som befinner sig  på årsmötet kommer att rösta online via datorer på plats och hjälp kommer att finnas på plats på årsmötet för de som behöver det. Tydliga instruktioner ska även finnas med i årsmöteshandlingarna för de som inte har möjlighet att fysiskt närvara på årsmötet .

 

Valen kommer att öppna efter lunch på årsmötets lördag, efter nomineringsstopp och presentation av kandidaterna (vilken även livesänds via våra medlemssidor så att de som befinner sig på annan ort kan se), och pågå till efter lunch på söndagen. Därefter presenteras de som blivit valda under en särskild punkt på dagordningen. Även denna punkt ska livesändas.

 

Styrelsen menar att införandet av onlineval av förtroendevalda är en viktig komponent i att stärka årsmötets, alltså våra medlemmars, inflytande och tyngd.  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:

 

att införa onlineval av förtroendevalda på årsmötet 2015.