Medlemsavgifternas storlek 2015 Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Medlemsavgifternas storlek 2015

 

Det är årsmötets uppgift att årligen bestämma medlemsavgifternas storlek utifrån förslag från styrelsen. Till årsmötet 2014 förslår styrelsen ingen ändring av medlemsavgiften.Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

 

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2015, samt


att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2015 och omfattar personer under 20 år.