Dagordning för möte 7-8 december 2013

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 7-8 DECEMBER 2013

 

Tid: Lördag 7 december, kl.9.00 – 17.15, Söndag 8 december 09.00 – 14.45

Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Andreas Bokerud

Justerare: Lisbeth Kohls

 

LÖRDAG 7 DECEMBER

 

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 09.00 – 09.30

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 26-27 oktober 2013

1.3 Uppföljning av öppna beslut

1.4 Utvärdering av föregående styrelsemöte

 

2. RAPPORTER 09.30 – 10.00

2.1 Rapport om per capsulambeslut

2.2 Rapport från sekretariatet

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK) (Pär)

2.5 Rapport från Amnestyfonden (Andreas)

2.6 Rapport internationella frågor

 

3. CORE STANDARDS 10.00 – 10.30

 

4. VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 10.30 – 12.00

 

Lunch 12.00 – 13.00


5. BUDGET 13.00 – 14.15
- Beslut om disponibla delar 
- Överskottet 2013
- Förslag till budget 2014 
- Intäktsprognos 2015-2019 
- Tredje kvartalsrapporten

 

6. STADGEÖVERSYN (Reviderat underlag 4 dec)14.15 – 15.15

 

Fika 15.15 – 15.30

 

7. INFÖR ÅRSMÖTET 2014 15.30 – 16.30

- Lägesrapport

- Förslag till årsmöteskallelse

- Förslag till årsmötesdagordning

- Onlineval av förtroendevalda

 

8KONSULTATIONSPROCESS GÄLLANDE POLICY OM SEXARBETE  (Reviderat underlag 27 nov) 16.30 – 17.30 

 

 

9. FOTOGRAFERING 17.30 – 18.00

 

10. INFÖR ÖVERLÄMNING NY GENERALSEKRETERARE (endast för ledamöter valda av årsmötet) 18.00 - 18.15 

  

Middag ca: 18.30

 

 

SÖNDAG 8 DECEMBER

 

 

11. GOOGLE DRIVE 09.00– 09.15

 

12. ÖVRIGA FRÅGOR 09.15 – 09.30

 

- Uppföljning mötet med grupp 39

 

13. MÖTE MED FONDSTYRELSEN 09.30 – 11.30

 

Lunch 11.30 – 12.30 

14. SLUTRAPPORT FRÅN UPPDRAGSGRUPP OM STYRELSENS ARBETSBÖRDA 12.30 – 14.00

15. MÖTET AVSLUTAS 14.00

 

16. UTVÄRDERING AV MÖTET 14.00 – 14.15