Per capsulam-beslut DEC Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sofia Halth

Datum: 29 november 2013

 

Per capsulam-beslut

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

 

- Reviderat direktiv för uppdragsgrupp

 

6 november

 

Beslut

att anta direktiven för uppdragsgrupp gällande deltagande på årsmötet via webben.

 

- Beslut om årsmötesordföranden 2014

 

26 november

 

Beslut

 

 

att föreslå Ida Burlin och Robert Tolonen Scherman till ordförande på årsmötet 2014