Dagordning/Beslutsunderlag 5 december Dagordning för möte 1-2 december 2009

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 5-6 DECEMBER 2009

Tid: 5- 6 december 2009
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm.
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Anton Lidström
Justerare: Lars Olsson

LÖRDAG 5 DECEMBER - FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.00 - 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 24 - 25 oktober 2009 [Möte med sektionens styrelse den 24-25 oktober 2009]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Öppna beslut]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet 24 - 25 oktober 2009 [Utvärdering styrelsemöte 24-25 oktober]

2. RAPPORTER 9.30 - 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK) [Rapport från AIK]
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport om Amnestys deltagande i utbildning av militärer och civila för fredsbevarande uppdrag [Rapport om Amnestys deltagande i utbildning av militärer och civila för fredsbevarande uppdrag]

3. ÅRSMÖTET 2010 10.00 – 11.00
- Förslag till årsmöteskallelse [Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2010]
- Förslag till årsmötesdagordning [Preliminärt förslag till dagordning vid årsmötet i Stockholm 7-9 maj 2010]
- Styrelsens förslag till årsmötet (Organisationsöversyn, Handlingsplan mm)

4. PLAN 2010-2011 11.00 - 12.00
- Lägesrapport [Plan 2010-2011 - en lägesrapport]
- GPS, Global Priority Statement 2010-2011 [GPS - Global Priority Statement 2010-2011]

LUNCH 12.00 - 13.00

5. BESLUT OM BUDGET 2010 13.00 - 15.00
- Utvärdering av budgetmötet 2009 [Utvärdering av budgetmötet 2009]
- Protokoll från budgetmötet 2009 [Protokoll från svenska sektionens budgetmöte den 24 oktober 2009]
- Resultatrapport oktober 2009 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Resultatrapport 2009, oktober (rev 091130)'
- Beslut om överskottet 2009 [Förslag till extra bidrag 2009]
- Förslag till budget 2010 [Budget 2010]
- Prognos 2011-2016 [Prognos 2010-2016]

6. ORGANISATIONSÖVERSYNEN 15.00 – 16.30
- Ekonomisk konsekvensanalys av årsmötesbeslut 51:2009 [Ekonomisk konsekvensanalys av årsmötesbeslut 51:2009]
- Synpunkter från distrikten på organisationsöversynen [Synpunkter från distrikten på organisationsöversynen]
- En mer flexibel distriktsorganisation [En mer flexibel distriktsorganisation]
- Sekretariatets stöd till grupper och distrikt [Sekretariatets stöd till grupper och distrikt]

7. ÖVRIGA FRÅGOR 16.30 – 16.45

8. MÖTET AVSLUTAS

Styrelseintern uppföljning och feedback 16.45 – 18.15

Middag 18.30 - 21.30, Restaurang Matkultur, Erstagatan 21


SÖNDAG 6 DECEMBER – UTBILDNING

9.00 – 12.00 Tema: Internkontroll och riskhantering

Gemensam lunch 12.00