Utvärdering av budgetmötet 2009 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Utvärdering av budgetmötet 2009

Jag representerar:
Ett distrikt 7
Styrelsen 7
Sekretariatet 3
Övrig 3

1. Hur uppfattar du mötet som helhet?

  Helt rätt
Mer rätt än fel
Mer fel än rätt
  Helt fel
  A. Mötet som helhet har varit mycket lyckat
10
10
B. Innehåll och uppläggning har varit väl anpassade till
  mötets innehåll och
12
7
1
  C. Jag har haft möjlighet att påverka budgetförslaget.
13
4
1


2. Hur uppfattar du det material du har fått inför budgetmötet?
   Helt rätt
  Mer rätt än fel
  Mer fel än rätt
  Helt fel
   A. Relevant för mötet
  15
  4
   B. Lättförståeligt
  9
  11
   C. Lagom detaljerat
  12
  8
3. Hur uppfattar du de genomgångar som hållits i samband med mötet?
   Helt rätt
  Mer rätt än fel
  Mer fel än rätt
  Helt fel
   A. Relevanta för mötet
  16
  4
   B. Lättförståeliga
  10
  8
   C. Lagom långa
  15
  5
4. Är det någon information du saknat (skriftligt eller muntligt)?
-Nja, en mer detaljerad budget skulle ha kunnat vara bra ibland.
-Amnestyfondens budget skriftligt.
-Vad tycker de distrikt som troligen är hängivna Amnesty, men inte kunde hitta en folkilsken frivillig att skicka hit? Jag vägrar att tro att hela Skåne och Halland är ointresserade.
-Nej.
-Det hade varit bra att ha fått en skriftlig sammanfattning av Amnestyfondens budget innan mötet. Fondens budget är ju inte något för mötet att diskutera.
-NEJ
-Fondens dragning.
-Nej.
-Mer strategiskt/visionärt tänk runt prognosen/framtid (styrelsen?)

5. Vad tyckte du om gruppdiskussionen? (Innehåll, tidsram etc)
-Grupperna hade kunnat vara större.
-För kort och lite för dåligt diskussionsunderlag.
-Var bra.
-OK, bra med blandningen av deltagare.
-Lite kort om tid möjligen.
-Helt OK. Sympatisk ton.
-Den var bra. Dock kanske det skulle behövts lite mer tid.
-En timme är lite för kort tid för gruppdiskussioner. Hinner inte diskutera fyra frågor på så kort tid.
-Vissa frågor väl abstrakta. Framtid för sekretariatet är av stor vikt och kunde fått mer utrymme.
-För få från distrikt.
-Frågorna var lite otydliga. Håller inte med om att fråga 2A och 2B borde ställts mot varandra – det gjorde inte vår grupp.
-Bra med konkreta frågor. Lättare att delta och väcka diskussion.
-Vi kunde ha formulerat skarpare frågor, de var inte så lyckade.
-Inte tillräckligt dynamiskt, antagligen pga det låga deltagarantalet.
-För mycket energi på diskussion om distrikt – för lite på budget & prognos.
-Frågor tidigare.
-Lite tam, men det var bara två distriktsombud i gruppen.

6. Hur kan vi få fler att delta i diskussionerna om sektionens budget?
-Bjud in och lobba för mötet på bredare basis. Ställ upp frågeställningar som är relevanta för vanliga dödliga aktivister.
-Sprida underlaget mer tydligt på hemsidan.
-Gå ut med mer information om hur distrikten och individuella medlemmar kan tycka till, vilka frågor som ska diskuteras m m.
-Jag måste ta med någon från mitt distrikt.
-Lite kort om tid möjligen.
-Begär in skriftliga omdömen i förväg. Låt styrelseledamöter träffa distrikt i förväg och diskutera frågorna – Lägg mötet senare (lättare att komma i tid) & försök konc. tidsmässigt. Ideal: in & ut under lördag.
-För att få fler att delta i diskussionerna om budgeten måste man kanske tydligare gå ut med info om budgetmötet ut i grupperna. Kanske ännu tydligare lyfta fram vikten av att påverka.
-Bättre marknadsföring! Förklara att budgetmötet inte diskuterar siffror utan verksamheten för kommande året.
-Formulera mer frågor om att prioritera mer A eller B. Idag är många frågor mkt öppna och kräver ofta en hel del förkunskaper för att kunna ta ställning.
-Ev locka med något mer spännande inslag. Det var ganska få från distrikten jämfört med kansli och styrelse.
-Gör reklam för mötet på årsmötet. Webb-casta presentationerna.
-Bra fråga!
-Om det var ngt intressant föredrag samtidigt kanske.
-Genom att väcka större intresse bland aktivisterna i de olika distrikten. Få det att verka intressantare än det låter för de flesta.
-Visualisera siffror mer och betydelse för verksamhetsområden.
-Ännu tydligare uppmaning i Insats kombinerat med rundringning..
-Gå ut lite mer entusiastiskt i vår marknadsföring, kanske ( vet inte hur vi går ut med det).

7. Tre av mina mest positiva synpunkter på mötet:
-Bra ordförande, bra dragningar & bra möjlighet till snabb respons.
-Öppenhet, bra diskussioner & bra mötesordförande.
-+ på budgeten, engagemang & ordförande höll tiden.
-Att det kändes uppfriskande med ett budgetmöte som inte handlade om vinstmaximering & besparingar utan att alla inkomster ska bli till utgifter för ett gott syfte.
- Mats. Man får komma in (om man bultar hårt). Träning i tålamod
- Bra intressanta diskussioner, trevligt folk & klargörande.
-Pedagogiken, stämningen & ordföranden.
-Trevlig stämning, många som aktivt deltog & bra mix av folk.
-Roligt och givande prata med DO!
-Bra lett, konstruktiva förslag från ombud & bra dragningar.
-Bra deltagande – saknar folk från södra Sverige dock (Skåne, Halland, Kalmar, Jönköping etc), kontakt med folk & ordförande och sekreterare.
-Suverän ordförande som vanligt, bra dragning av ekonomiavdelningen som vanligt & trevlig stämning och högt i tak.
-Trevlig stämning, högt i tak & relevant material tillhanda i god tid.
-Bra upplägg, trevlig stämning & bra mötesledning.
-Mkt bra presentationer & god stämning.
-Bra presidium, bra underlag & bra föredragningar.

8. Förslag till förbättringar av budgetmötet.
-Frågeställningarna hade kunnat vara mer konkreta.
-Bildspel med tydliga siffror på alla bilder.
-Man borde ha övriga frågor två gånger, en gång tidigare. Detta för att mötesdeltagarna ska ha tid och möjlighet att ta upp övriga frågor. Blir lätt stressigt.
-Frågorna kunde fått bättre presentation. Vissa frågor väl teoretiska.
-Förbered frågor under längre period.
-Presentationsteknik – en 1/2-dags kurs i MS Power Point.
-Inte lämna ut utvärderingen förrän mötet är avslutat.
-Deltagarantalet borde försökas ökas.
-Inte diskutera distriktsfrågor på detaljnivå i detta forum – hålla det till budget på sektionsnivå.