Brev till styrelsen från Amnesty, Västerås Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Till: Styrelsen
Från: Amnesty, Västerås
Datum: 14 feb 2007

Västerås 2007-02-14


Till sektionsstyrelsen


Ansökan om att arrangera svenska sektionens årsmöte 2008

Varför vi vill organisera årsmötet 2008 i Västerås

Sedan vi fick förfrågan om att arrangera Amnestys årsmöte 2007 har tanken på att ordna ett årsmöte i Mälardalsdistriktet mognat. Sedan början på 2000-talet har aktiviteten i Västerås ökat markant och vi är nu redo och motiverade att ta ett större ansvar inom svenska sektionen.


Våra förutsättningar att arrangera ett bra årsmöte i Västerås

Västerås Amnestygrupp har många aktivister med stor åldersspridning och varierad yrkesbakgrund. Runt gruppen finns också ett stort nätverk av personer som är villiga att delta i Amnestys verksamhet i olika omfattning, bland dem flera nyckelpersoner i Västerås samhällsliv. Ett antal medlemmar i distriktet har deltagit i förberedelserna och genomförandet av årsmötet i Västerås på 80-talet.

Vi har undersökt olika lokalalternativ och funnit tre möjliga skolor - Mälardalens Högskola samt Västerås största grundskola respektive gymnasieskola. Två av dessa ligger på promenadavstånd från centralstationen och till den tredje tar det mindre än tio minuter med bil. Alla har bra förutsättningar för att inrymma årsmötet och vi tror att vi kan få låna alternativt hyra dem till en låg avgift.

Möjligheten att erbjuda logi av varierande standard i Västerås är god – från hotell och vandrarhem till boende i skolsal. Tack vare gruppens stora nätverk kan vi erbjuda privat inkvartering.

Vi har kontakt med ett antal personer som kan ha en nyckelroll i arbetet med att hitta sponsorer – bland annat den grupp som ordande sponsring inför VM i orientering i Västerås 2005.

Distriktet har vana av att samarbeta med sekretariatet – bland annat har vi anordnat flera utbildningar i distriktet.

Västerås ligger centralt i landet och har bra och lättillgängliga kommunikationer. Det är en timmes tågresa från Stockholm och det finns direktbussar från Arlanda.


Vad ett årsmöte i Västerås skulle betyda för Mälardalsdistriktet

Arbetet med att förbereda och genomföra årsmötet kommer att stärka samarbetet inom distriktet, få organisationen att växa och göra Amnesty och MR-frågor mer synliga lokalt.

Alla grupper i distriktet står bakom den här ansökan.