Medlemsavgifternas storlek Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 16 februari 2007


Medlemsavgifter 2008 och 2009 - förslag till årsmötet (enligt tidigare styrelsebeslut)

Bakgrund

Medlemsavgiften i svenska sektionen har sedan 1998 legat på 240 kr/år för helbetalande medlemmar och 160 kr/år för delbetalande medlemmar. På årsmötet 2005 beslutades att den delbetalande medlemsavgiften endast skulle omfatta personer under 20 år.

Sedan 2001 har sektionen medvetet satsat på att få så många medlemmar som möjligt över till autogiro. Ett medlemskap via autogiro kostar 20 kr/mån, eller 240 kr/år, och den sista december 2006 betalade över 70% av sektionens medlemmar sin avgift via autogiro.

Mot bakgrund av den framgångsrika satsningen på medlemskap via autogiro och beslutet om delbetalande avgift från årmötet 2005, föreslår sekretariatet att medlemsavgifterna kvarstår oförändrade för åren 2008 och 2009.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för åren 2008 och 2009, samt

att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för åren 2008 och 2009 och omfattar personer under 20 år.