Rapport om per capsulambeslut Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 8 feb 2007


Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

8 feb 2007

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med samordnarna åtgärda de problem som togs upp på styrelsens möte i januari, samt att rapportera till styrelsen hur arbetet fortskrider.20 feb 2007

att föreslå Gabi Björsson och Mårten Bengtsson som ordföranden för årsmötet i Linköping 2007. Alla tidigare beslut om årsmötespresidie 2007 återkallas därmed.