Dagordning/Beslutsunderlag 3-4 mars 2007 Dagordning för möte 1-2 mars 2007

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 3-4 MARS 2007

Tid: Lördag 3 mars kl. 10.30 - söndag 4 mars kl. 14.00
Plats: Sekretariatet
Ordförande: Christine Pamp
Vice mötesordförande: Anna Nilsdotter

HUVUDTEMAN:
Årsredovisning
Årsmötet 2007


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 3 mars

10.30 -11.00 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av vice mötesordförande till nästa möte
1.3 Val av 1:a resp. 2:a suppleant
1.4 Fastställande av dagordningen
1.5 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 27-28 januari 2007 [Ojusterat protokoll från möte med sektionen styrelse den 27-28 januari 2007]
1.6 Utvärdering av styrelsemötet den 27-28 januari 2007 [Utvärdering av styrelsemötet den 27-28 januari 2007]

11.00 - 11.45 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [ Rapport om per capsulambeslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från AIK
2.5 Rapport ICM-delegationen

11.45 - 12.45 3. EKONOMISK REDOVISNING 2006
- Årsredovisning 2006 [Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2006]
- Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2006 samt bilaga 1-6 [Kommentarer till ekonomiskt utfall 2006 samt bilaga 1-6]

12.45 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 4. MÖTE MED KANDIDAT TILL NY GENERALSEKRETERARE [SLUTEN ARBETSGIVARPUNKT]

14.30 -15.00 5. BESLUT OM NY GENERALSEKRETERARE [SLUTEN ARBETSGIVARPUNKT]

15.00 - 17.30 6. INFÖR ÅRSMÖTET 2007 (Tillsammans med årsmötespresidiet)
6.1 Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet [Årsmötet 2007: Förslag på arbetsfördelning inom styrelsen - reviderat]
6.2 Yttranden över inkomna motioner [Inkomna motioner till årsmötet 2007]
6.3 Styrelsens förslag
- Resolutioner till ICM [Översatta resolutioner till ICM]
- Ombudsmannafunktion inom svenska Amnesty [Förslag till utformning av en ombudsmannafunktion inom Svenska Amnesty]
- Gruppavgifternas storlek [Gruppavgifternas storlek]
- Medlemsavgifternas storlek [Medlemsavgifternas storlek]
- Förslag till stadgeändring [Förslag på stadgeändring]
- Förslag på förändring av årsmötescykel [Förslag till årsmötet om ändrad årsmötescykel]
- Årsmötesdagordning [Förslag till dagordning vid årsmötet i Linköping 21-22 april 2007]
6.4 Synpunkter från årsmötespresidiet


GEMENSAM MIDDAG


Söndag 4 mars

9.30 – 11.30 6. VISION FÖR SVENSKA AMNESTY MED NY GENERALSEKRETERARE [Vision för svenska Amnesty med ny generalsekreterare]


11.30 – 12.00 7. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

12.00 - 13.00 LUNCH


13.00 – 13.30 8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET


13.30 – 14.00 9. FACE TO FACE [Diskussionsunderlag - perspektiv på F2F ]

14.00 – 14.30 10. ÖVRIGA FRÅGOR
- Årsmötet 2008 [Brev till styrelsen från Amnesty, Västerås] [Brev till styrelsen från Amnesty, Lund]
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärdering av styrelsemöte 3-4 mars 2007]