Årsmötet 2007: Förslag på arbetsfördelning inom styrelsen - reviderat Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 23 februari 2007

Årsmötet 2007: Förslag på arbetsfördelning inom styrelsen - reviderat

Det är svårt att sätta ihop ett förslag på arbetsfördelning inför årsmötet, eftersom det inte är klart vilka stationer vi kommer att ha på diskussionstorget, och inte heller vilka beredningsgrupper och seminarier vi ska arbeta med. Nedanstående förslag tar därför sin utgångspunkt i de ämnen som kommer att finnas på årsmötets dagordning.

Diskussionstorg: Amnestyåret 2006

Station Ämne Ansvarig/a i styrelsen
Station 1 Styrelsens rapport och bokslut Christine Pamp, Sune Montán
Station 2 Presentation av nominerade till val Alla som är uppe för omval
Station 4 Granskningskommittén och revisorerna Åsa Vinge
Station 5 Ungdomsrådet Ida Burlin


Seminarier - mycket preliminärt förslag

Seminarie Ämne Ansvarig/a i styrelsen
Seminarie 1 Rätten till abort Shirin Heidari, Ida Burlin
Seminarie 2 Insamlingsmål för grupper och distrikt Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Seminarie 3 Årsmötescykeln Lisa Moraeus, Åsa Vinge
Seminarie 4 Amnestyakademin Sekretariatet och ev. styrelsen
Seminarie 5 Ombudsmannafunktion Johan Bäck, Madelaine Seidlitz


Styrelsens förslag - prelininärt förslag

Förslag Ämne Ansvarig/a i styrelsen
Förslag 1 Resolution om abort Shirin Heidari, Ida Burlin
Förslag 2 Resolution om demokrati Lisa Moraeus, Madeleine Seidlitz
Förslag 3 Resolution om handlingsplan Sune Montán, Åsa Vinge
Förslag 4 Resolution om IMT Lisa Moraeus, Christine Pamp
Förslag 5 Ombudsmannafunktion Anna Nilsdotter, Madelaine Seidlitz
Förslag 6 Gruppavgiften Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Förslag 7 Medlemsavgifterna Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Förslag 8 Stadgeändring Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Förslag 9 Årsmötescykeln Lisa Moraeus, Åsa Vinge


Motioner - prelininärt förslag

Motion Ämne Ansvarig/a i styrelsen
Motion 1 Obligatoriskt bidrag istället för avgift Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Motion 2 Insamlingsmål för grupper… Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Motion 3 Farliga läkemedel Shirin Heidari, Sofia Karlsson
Motion 4 Lokal utbildning Johan Bäck, Andrea Bodekull
Motion 5 Distriktens månad Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter
Motion 6 Control Arms Shirin Heidari, Ida Burlin
Motion 7 Utjämningssystem årsmötekostnader Jörgen Qwist, Anna NilsdotterEftersom det i dagsläget inte är klart vilka seminarier eller beredningsgrupper vi kommer att ha på årsmötet så är ovanstående enbart preliminära förslag och öppna för diskussion. Men det är ändå bra att ha något att utgå ifrån när vi för diskussionen på styrelsemötet. Genom det här förslaget har också alla en möjlighet att fundera över vilka seminarier vi bör anordna utifrån motioner och förslag, samt hur många beredningsgrupper vi bör arbeta med. Här följer därför även ett första förslag till indelning i beredningsgrupper

Beredningsgrupper - prelininärt förslag

Beredningsgrupp Ämne Motioner/förslag
Beredningsgrupp 1 MR-frågor M3, M6, F1, F5
Beredningsgrupp 2 Insamling och ekonomi M1, M2, M5, M7, F6, F7, F8
Beredningsgrupp 3 Demokrati och aktivism M4, F2, F3, F4, F9

Förslag till beslut


Styrelsen beslutar

att stå som värd för fem seminarier på årsmötet, enligt ovan
att arbeta med tre beredningsgrupper på årsmötet, enligt ovan
att fastställa styrelsens arbetsfördelning, enligt ovan