Gruppavgifternas storlek Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 16 februari 2007

Gruppavgifter 2008 och 2009 - förslag till årsmötet

Bakgrund

Gruppavgifterna för arbetsgrupper höjdes senast av årsmötet 2003 från 1 500 kr/år till 2 000 kr/år, dessutom beslutades att arbetsgruppernas avgift till distriktet skulle vara minst 2 000 kr/år. Avgifterna för ungdomsgrupper och nybildade grupper lämnades oförändrade.

Frågan om gruppavgifternas storlek har diskuterats vid ett flertal tillfällen de senaste åren och en motion i ärendet har inkommit till årsmötet 2007. Trots detta föreslår sekretariatet ingen höjning av gruppavgifterna. Motivet till detta är att styrelsen tillsatt en uppdragsgrupp som ska se över sektionens organisation, vilket vi utgår från kommer att omfatta även gruppernas ekonomiska bidrag till sektionen.

Sekretariatet föreslår därför styrelsen föreslå årsmötet besluta

att gruppavgifterna 2008 och 2009 lämnas oförändrade, d v s

att gruppavgiften 2008 och 2009 ska vara 2 000 kr/år,

att avgiften för ungdomsgrupper 2008 och 2009 ska vara 500 kr/år,

att avgiften för nybildade arbetsgrupper 2008 och 2009 ska vara 500 kr/år, samt

att distriktens avgifter för grupper 2008 och 2009 ska vara minst 2 000 kr/år.