Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 2 december 2006 Dagordning för möte 1-2 december 2006


KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 2 DECEMBER 2006

Tid: Lördag 2 december klockan 10.00 - 17.00
Plats: DGC
Sveavägen 145 , Stockholm
Ordförande: Christine Pamp
Vice mötesordförande: Ida Burlin

HUVUDTEMA:
- Beslut om budget 2007

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 2 december


10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av vice mötesordförande till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse
29 oktober 2006 [Möte med sektionens styrelse den 29 oktober 2006 ]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 29 oktober 2006

10.15 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

11.00 - 11.30 3. BUDGET 2006
- Ekonomisk rapport oktober 2006 [Ekonomisk rapport oktober 2006]
- Extra bidrag till den internationella rörelsen [Förslag till bidrag till den internationella rörelsen]

11.30 - 12.30 4. BESLUT OM BUDGET 2007
- Utvärdering och protokoll från budgetmötet 2006 [Utvärdering av budgetmötet 2006] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Protokoll från svenska sektionens budgetmöte 28 oktober 2006'
- Förslag till budget 2007 [Förslag till budget 2007]
- Förslag till budget 2007: bilaga 1-7 [Förslag till budget 2007: bilaga 1-7 ]
- Projektledartjänst ABG [Projektledartjänst ABG]
- Budget 2008 med bilaga 1-3 [Förslag till budget 2008]

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 14.30 5. ÅRSMÖTET 2007
- Rapport från uppdragsgrupp: Årsmötets innehåll och form [Slutrapport från uppdragsgruppen om årsmötets innehåll och form]
Sekretariatets förslag till åtgärder [Sekretariatets förslag till åtgärder]
- Inför årsmötet 2007
Förslag till årsmötesdagordning [Förslag till årsmötesdagordning 2007]

14.30 - 14.45 PAUS

14.45 - 15.30 6. RAPPORT FRÅN UPPDRAGSGRUPP: Ombudsmannafunktion inom Svenska Amnesty [Förslag till utformning av en ombudsmannafunktion inom Svenska Amnesty]

15.30 - 16.30 7. INFÖR ICM
- Förslag på resolutioner [Förslag på resolutioner till rådsmötet 2007]
- Delegat från svenska Amnestyfonden [Delegat från svenska Amnestyfonden ]

16.30 - 17.00 8. ÖVRIGA FRÅGOR
- Inför januarimötet
- Förslag från Amnestys HBT- grupp [Förslag från Amnestys HBT-grupp]
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärdering av styrelsemötet]Med vänlig hälsning,
Christine Pamp Carl Söderbergh