Förslag till budget 2007: bilaga 1-7 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006