Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006


Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 20 nov 2006


Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

20 nov 2006
att utse Stefan Johansson och Gabi Björsson som förslag på ordföranden till årsmötet 2007. Tidigare beslut från den 20 oktober gäller därmed inte längre.