Förslag på resolutioner till rådsmötet 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006
Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 2006-11-28


Förslag på resolutioner till rådsmötet 2007


Följande förslag har lyfts upp i olika sammanhang och av olika styrelseledamöter:

1. Mångfald
En utveckling av beslutet från rådsmötet 2006. 

– Vad är, mer specifikt, målet med en sådan resolution? Vad vill vi uppnå?

2. Financial Control Committee
Utökat åtagande och eventuellt utökat antal medlemmar.

– Relationen till ICEA

3. Val av ordförande
Den internationella styrelsen utser själv sin ordförande. Ska vi föreslå att rådsmötet i stället väljer en ordförande?

– Skulle posten få större legitimitet om den valdes av rådsmötet?
– Skulle det förbättra ledarskapet i organisationen?

4. Bättre beredning inför nästa ISP
Sune skulle önska en bättre beredning av nästa internationella handlingsplan än vad vi hade av den nuvarande. 

– Skulle Chairs Forum kunna ta en större roll i beredningen?

5. Begräningsning av nästa ISP  
De internationella handlingsplanerna ska vara ett instrument för prioritering. Den nuvarande planen (ISPn) täcker emellertid
i stort sett hela åtagandet. Det innebär att det är det internationella sekretariatets operativa planer (ISOP) som i praktiken avgör vad vi ska arbeta med. Sune föreslår att vi skriver en resolution som kräver att innehållet i den handlingsplan som ska beslutas om 2009 ska begränsas till delar av åtagandet. 

6.  Mått på aktivism
Sune vill lägga en resolution som föreslår att IEC ska ha arbetat fram verktyg för att mäta aktivismen till 2009. Dessa verktyg ska sedan användas i handlingsplanen och det ska sättas ett mål för hur mycket aktivismen ska öka under tiden handlingsplanen sträcker sig. Det borde gå lätt att motivera med tanke på hur ofta det framhålls att vi är en gräsrotsrörelse.

7. Omsättningen på aktivister.
Det vore önskvärt att omsättningen av aktivister minskar. Det är ett stort resursslöseri att så många försvinner, efter att vi lagt tid och kraft på att introducera dem. Det finns stora vinster att göra på att ha erfarna aktivister, både i form av kontinuitet och effektiv aktivism. Antingen kan vi föreslå att det ska ingå i nästa handlingsplan att minska omsättningenav aktivister. Alternativt kan det bli en del av förslaget att aktivismen ska öka.

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen idag beslutar:

- vilka förslag vi ska gå vidare med i form av resolutioner
- vem som ansvarar för att utarbeta förslagen
- att de förslag vi går vidare med snarast presenteras på ICM-webben med möjlighet till diskussion
- att första utkast till färdiga förslag ska presenteras i forum senast den 15 december 2007