Förslag till budget 2008 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006


[Budget 2008.doc] [Budget 2008.xls]


Till: Styrelsen, Budgetmötet
Från: Sekretariatet
Datum: 25 oktober 2006

Förslag till budget 2008
(3 bilagor)

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år men att budgeten för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument presenteras budgeten för 2008.

Sammanfattning
(Bilaga 1)
Budgeten ger ett överskott på 1 730 tkr.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Totalt bedöms intäkterna 2008 uppgå till 54 470 tkr, vilket är 2 380 tkr mer än i 2007 års budget. Ökningen kommer av en fortsatt satsning på autogirogivare med hjälp av F2F och TM i egen regi.

Kostnadsbudget på programnivå
(Bilaga 3)
Kostnadsbudgeten omfattar 52 740 tkr. Budgeten bygger på 2007 års budget.

Justering jämfört med 2007 har gjorts för

- ICM
- Ökade lönekostnader. De nya tjänster som föreslås tillsättes 2007 kommer inte att belasta detta års budget med fulla årslönekostnader då rekryteringarna inte blir klara förrän sen vår. I 2008 års budget slår däremot kostnadsökningarna för de nya tjänster igenom fullt ut.
- Ökad IS-avgift.


Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2008.