Projektledartjänst ABG Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006

Till: Styrelsen
Från: Johan Florén, ordförande för Amnesty Business Group
Datum: 22 november 2006


Underlag till svenska sektionen, angående ABG:s projektledartjänst

Amnesty Business Group (ABG) har i dag en tillsvidareanställd medarbetare (Filippa Bergin) och en projektanställd medarbetare (Emma Ihre). ABG:s styrelse föreslår att även den tjänst som Emma Ihre har görs om från projekt- till tillsvidareanställning. Det främsta skälet är att hennes ansvarsområden och arbetsuppgifter inte är av tillfällig eller tidsbegränsad art. Frågan har blivit särskilt angelägen nu, då Filippa Bergin kommer att vara föräldraledig och Emma Ihre blir verksamhetsansvarig.

ABG:s ekonomiska situation är god. Vi räknar med att klara budgeten utan problem och ser inga tecken på minskade intäkter under kommande år. Förra året slutades med ett underskott på 118 tkr. Årets budget är balanserad och ligger på 1 788 tkr. Enligt prognosen i resultatrapporten augusti 2006 kommer ABG att avsluta året med ett överskott på 151 tkr. Den siffran kan bli något lägre efter årets bokslut.

I dag är följande företag medlemmar i Business Forum: ABB, Atlas Copco , Bonnier , Folksam Kapitalförvaltning , Hennes & Mauritz , ICA , KappAhl , Mannheimer Swartling Advokatbyrå , Ramberg Advokater , Robur, Securitas , Skandia Liv Kapitalförvaltning , Swedfund , Tredje AP-fonden , Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Ett rimligt antagande är att skaran utökas med ett par företag till under 2007. Även om ett av dessa företag inte förnyar sitt medlemskap i Business Forum har vi goda möjligheter att ersätta med ett eller flera nya medlemsföretag.

Ett av våra viktigaste projekt är Amnesty Business Rating. Vi vill gärna påpeka att det projektet är helt och hållet externfinansierad. Årets mätning kommer att påbörjas i december 2006.