Räkneexempel för höjd avgift Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Magnus Öhman
Datum: 19 januari 2003

Räkneexempel för höjd avgift - Amnestys vinst, beroende på ny avgift och bortfall av medlemmar

Uppgifterna är beräknade på 59.000 medlemmar, varav 13.700 på autogiro, med 10.000 som betalar mer än avgiften. För avgiften 290kr så har här ignorerats att autogirobetalarna bara föreslås betala 24kr*12 = 288 kr, eftersom många säkert kommer betala 25kr*12 = 300 kr. Naturligtvis kan ett flertal andra faktorer tänkas spelas in, detta ska enbart ses som en illustration.

Ökade intäkter i jämförelse med situationen i dag:

290 300 Skillnad mellan 290 och 300 kr*
Inget bortfall 2 950 000 3 540 000 590 000
1% bortfall 2 778 900 3 363 000 584 100
2% bortfall 2 607 800 3 186 000 578 200
3% bortfall 2 436 700 3 009 000 572 300
4% bortfall 2 265 600 2 832 000 566 400
5% bortfall 2 094 500 2 655 000 560 500
10% bortfall 1 239 000 1 770 000 531 000
15% bortfall 383 500 885 000 501 500

Med autogiroeffekt** 2 450 000 2 940 000 490 000
1% bortfall 2 307 900 2 793 000 485 100
2% bortfall 2 165 800 2 646 000 480 200
3% bortfall 2 023 700 2 499 000 475 300
4% bortfall 1 881 600 2 352 000 470 400
5% bortfall 1 739 500 2 205 000 465 500
10% bortfall 1 029 000 1 470 000 441 000
15% bortfall 318 500 735 000 416 500


* = Kom ihåg att det är rimligt att anta att bortfallet blir aningen högre vid 300kr än vid 290kr (300 låter klart mer än 290).

** = Vi antar att de 10.000 medlemmar som idag betalar mer än 20kr i månaden inte ökar sin inbetalning (de betalar ju redan idag ""för mycket"")"Från denna vinst ska dras kostnader för information om höjningen. Enligt sekretariatets underlag blir denna kostnad låg för de som inte har autogiro. För autogirobetalarna kanske kostnaden kan tas igen genom att dessa höjer sin betalning mer än avgiftshöjningen.

För avgiften 300kr så ska även förvirringen gällande ospecificerade inbetalningar tas in i beräkningen (de som betalar 300kr men inte anger om det är för medlemskap). Det är svårt att specificera detta ekonomiskt.