Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 25-26 januari 2003 Dagordning för möte 1-2 januari 2003

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 25-26 JANUARI 2003

Tid: Lördagen 25 januari, kl 10.45 - söndagen 26 januari kl. 15.30
Plats: Distriktscentret i Malmö, (Tel. 040-96 66 30)
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Maria Eklund

HUVUDTEMAN:
- Medlemsutveckling
- Styrelsens förslag till årsmötet


Lördag 25 januari

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

10:45 - 11:00 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 7 december 2002 [Protokoll från styrelsemöte den 7 december 2002]

11:00 - 11:30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från styrelsemedlemmar
2.3 Rapport från Amnestyfonden
2.4 Rapport från sekretariatet
2.5 Ekonomisk rapport [Resultatrapport t o m december 2002]
2.6 Rapport om översyn av styrelsens arbete
- Arbetsdokument 1-10 [Arbetsdokument: Rekommendation 1-10]

11:30 - 12:00 3. HUR KAN VI STÄRKA ORGANISATIONSDIALOGEN?
- Diskussionsunderlag: Organisationsdialog [Diskussionsunderlag: Organisationsdialog]

12:00 - 12:30 4. SPECIALGRUPPERNAS STÄLLNING OCH ORGANISATION
- Specialgruppernas ställning och organisation [Specialgruppernas ställning och organisation]

12:30 - 13:00 5. DISTRIKTENS ROLL
- Distriktets roll och arbetsuppgifter [Distriktets roll och arbetsuppgifter]
- Distriktens roll och arbetsuppgifter, beslutsunderlag [Distriktens roll och arbetsuppgifter - beslutsunderlag]
- Förslag till ny gruppavgift [Förslag till ny gruppavgift]

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 16:30 6. SEKTIONENS MEDLEMSUTVECKLING
- Sektionens medlemsutveckling [Sektionens medlemsutveckling]
- Underlag för diskussion om medlemsavgift [Underlag för diskussion om medlemsavgift]
- Räkneexempel för höjd avgift [Räkneexempel för höjd avgift]

16:30 - 18:30 7. MÖTE MED DISTRIKTET


19:00 Middag med distriktsmedlemmar


Söndag 26 januari

09:00 - 09:30 8. BUDGETMÖTET I FRAMTIDEN
- Årsmötesbeslut om budgetmötet - historik [Årsmötesbeslut om budgetmötet - historik]

09:30 - 10:00 9. OMFÖRDELNING AV DE DISPONIBLA DELARNA
- Justering av disponibel del i budget 2003 [Justering av disponibel del i budget 2003]

10:00 - 11:00 10. ICM

11.00 - 12.00 11. AMNESTY BUSINESS GROUP
- ABGs verksamhetsplan och mål 2003 [ABGs verksamhetsplan och mål 2003]
- Amnesty Business Group:s verksamhetsberättelse 2002 [ABG:s verksamhetsberättelse 2002]

12:00 - 13:00 Lunch

13.00 - 15.00 12. ÅRSMÖTET 2003
- Motioner och förslag

15.00 - 15.30 13. ÖVRIGA FRÅGOR
- Utvärdering av styrelsemötet


Vänliga hälsningar,

Hanna Roberts Carl Söderbergh
Ordförande Generalsekreterare