PC-beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Sofia Halth
Datum: 8 mars 2013

Per capsulam-beslut

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

- Direktiv för utredning onlineval

11 februari

Beslut

att anta förslaget på direktiv för undersökning om onlineval för förtroendevalda,
att uppdra åt Anders Hultman att genomföra undersökningen,
att utse Andreas Bokerud till kontaktperson i styrelsen.


- Nominering av volontärer till ICM:

12 januari

Beslut

att nominera:

Gerd Falk-Schalk, 68 år, Uppsala
- Matilda Johansson, 26 år, Umeå
- Paulina Nybratt Sandin, 23 år, Göteborg
- Nannie Sköld, 18 år (19 i år), Göteborg
- Mimmi Åkesson, 20 år, Halmstad

som volontärer till ICM 2013,

att finansiera resan till ICM för de kandidater som antas.