Valberedningen 2023/2024

E-post: [email protected] 

 

Ordinarie ledamöter:

Anela Rec

Isabell Svensk

Maliha Khan

Tora Törnquist

Zarathustra Acat

 

Om Valberedningen (VB)

Valberedningen arbetar för föreningens utveckling och förnyelse genom att förbereda val av förtroendevalda till organisationens årsmöte. Valberedningen föreslår kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén, beredningskommittén och valberedningen.

Direktiv för valberedningen

 

Kandidera eller nominera personer till valberedningen

Valberedningen påbörjar sitt arbete under sensommaren/hösten. Då tar de fram en behovsrapport som publiceras här och på amnesty.se.

 

I samband med detta publiceras också ett ansökningsformulär och valberedningens tidpunkt för nominieringsstopp. Nomineringsstopp betyder att förslagen måste ha skickats till valberedningen senast detta datum för att valberedningen ska kunna inkludera dem i sitt förslag till årsmötet.

 

Om du vill kandidera till ett förtroendeuppdrag ber vi dig fylla i formuläret kommer att publiceras här och på amnesty.se. Om du vill nominera eller tipsa om någon du tror skulle passa som förtroendevald i Amnesty Sverige så kan du kontakta valberedningen via [email protected] eller uppmuntra personen att direkt ansöka via formuläret.

 

Vilka kompetenser behövs?

I valberedningens behovsrapport framgår vilka egenskaper och erfarenheter som efterfrågas hos kandidaterna för att komplettera de personer som redan finns i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén, beredningskommittén och valberedningen.

 

Tidigare behovsrapporter

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2024

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2023

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2022

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2021

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2020

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2019

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2018

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2017

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2016

 

Protokoll från konstituerande möten

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2022

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2021

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2020

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2019

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2018

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2017

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2016

 

Protokoll från beslutsmöten 

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2023-04-16

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2023-03-03 (ersätts av beslut 2023-04-16)

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2021 (februari) 

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2019

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2018

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2017

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2016