Valberedningen 2022/2023

E-post: [email protected] 

 

Ordinarie ledamöter

Marcus Karlén

Zandra Bergman

Zarathustra Acat

Mohima Mumin

Isabell Svensk

 

Suppleant

Lars Gäfvert

 

Om Valberedningen

Valberedningen arbetar för föreningens utveckling och förnyelse genom att förbereda val av förtroendevalda till organisationens årsmöte. Valberedningen föreslår kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och beredningskommittén.

Riktlinjer för valberedningen

 

Kandidera eller nominera personer till valberedningen

Om du vill kandidera till ett förtroendeuppdrag ber vi dig fylla i formuläret som länkas till nedan. Om du vill nominera eller tipsa om någon du tror skulle passa som förtroendevald i Amnesty Sverige så kan du kontakta valberedningen via [email protected] eller uppmuntra personen direkt att ansöka via formuläret nedan.
 


Nomineringsstopp för valberedningens förslag till årsmötet 2023: 29 januari 2023

 

Nomineringsstopp betyder att förslagen måste ha skickats till valberedningen senast detta datum för att valberedningen ska kunna inkludera dem i sitt förslag till årsmötet.

 

Vilka kompetenser behövs?
I valberedningens behovsrapport framgår vilka egenskaper och erfarenheter som efterfrågas hos kandidaterna för att komplettera de personer som redan finns i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och beredningskommittén.

 

Valberedningens behovsrapport inför årsmötet 2023

 

Tidigare behovsrapporter

Valberedningens behovsrapport 2022

Valberedningens behovsrapport 2021

Valberedningens behovsrapport 2020

Valberedningens behovsrapport 2019

Valberedningens behovsrapport 2018

Valberedningens behovsrapport 2017

Valberedningens behovsrapport 2016

 

Protokoll från konstituerande möten

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2022

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2021

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2020

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2019

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2018

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2017

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2016

 

Protokoll från beslutsmöten 

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2021 (februari) 

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2019

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2018

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2017

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2016