Valberedningen 2020/2021

E-post: valberedningen@amnesty.se 

 

Ordinarie ledamöter

Anton Lidström

Jenny Widmark Gransten

Karin Baardsen

Marie Blomquist

Richard Morley

 

Om Valberedningen

Valberedningen är en grupp förtroendevalda som ger förslag till årsmötet på kandidater till de olika förtroendeuppdragen inom Amnesty Sverige; sektionsstyrelse, styrelse för Amnestyfonden, granskningskommitté och beredningskommitté.

 

Riktlinjer för valberedningen

 

Nominera personer till valberedningen

Om du vill nominera eller tipsa om någon du tror skulle passa som förtroendevald i Amnesty Sverige så kontaktar du valberedningen vi mejl valberedningen@amnesty.se


Nomineringsstopp för valberedningens förslag till årsmötet 2021: 5 februari

 

Nomineringsstopp betyder att förslagen måste ha skickats till valberedningen senast detta datum för att valberedningen ska kunna inkludera dem i sitt förslag till årsmötet.

 

Vilka kompetenser behövs?
I valberedningens behovsrapport framgår vilka egenskaper och erfarenheter som efterfrågas hos kandidaterna för att komplettera de personer som redan finns i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och beredningskommittén.

 

Tidigare behovsrapporter

Valberedningens behovsrapport 2021

Valberedningens behovsrapport 2020

Valberedningens behovsrapport 2019

Valberedningens behovsrapport 2018

Valberedningens behovsrapport 2017

Valberedningens behovsrapport 2016

 

Protokoll från konstituerande möten

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2020

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2019

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2018

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2017

Protokoll från valberedningens konstituerande möte 2016

 

Protokoll från beslutsmöten 

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2021 (februari) 

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2019

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2018

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2017

Protokoll från valberedningens beslutsmöte 2016