Granskningskommittén 2024/2025

E-post: [email protected]

  

Ordinarie ledamöter:

Ulla Andrén

Katarina Jansson

Niklas Eriksson

Suppleant:

Oldoz Javidi 

 

Om Granskningskommittén (GK)

 

Granskningskommittén, även kallad GK, utses av årsmötet för att genomföra en oberoende granskning av svenska sektionens och Amnestyfondens verksamhet. Deras uppdrag omfattar att granska att årsmötesbeslut uppfylls, att styrelsen har fungerande system, strukturer och rutiner för att säkerställa god intern styrning och kontroll och att sektionens och Amnestyfondens verksamheter löpande utvärderas. 
 
Granskningskommittén ska rapportera sina iakttagelser och slutsatser till respektive styrelse och avge en skriftlig berättelse/fast uttalande och rapport till årsmötet.

Rapporten och GKs uttalande ingår i årsmöteshandlingarna som görs tillgängliga för alla medlemmar fyra veckor före årsmötet.

 

Direktiv för Granskningskommittén