Beredningskommittén 2023/2024

E-post: [email protected] 


Ordinarie ledamöter:

Anders Helm
Lovisa Norine Fransson
Frida Eneheim

 

Suppleant:

Josefine Lindholm

Om Beredningskommittén (BK)

Beredningskommitténs uppdrag är bland annat att ta emot förslag från medlemmar och se till att de hamnar i rätt forum inom organisationen, samt att stötta de medlemmar som efterfrågar stöd att formulera motioner till årsmötet.

Beredningskommittén utses av årsmötet.  

 

Direktiv för beredningskommittén