beredningskommittén 2020/2021

E-post: bk@amnesty.se 


Ordinarie ledamöter

Åsa Jacobs
Sofia Hallqvist
Anders Helm 

Suppleant 
Anna Ovsiannikov

 

Om Beredningskommittén

Beredningskommitténs uppdrag är bland annat att ta emot förslag från medlemmar och se till att de hamnar i rätt forum inom organisationen, samt att stötta de medlemmar som efterfrågar stöd att formulera motioner till årsmötet.

Beredningskommittén utses av årsmötet.  

 

Direktiv för beredningskommittén