beredningskommittén 2023/2024

E-post: [email protected] 


Ordinarie ledamöter

Anders Helm
Lovisa Norine Fransson
Frida Eneheim

Suppleant

Josefine Lindholm

 

Om Beredningskommittén (BK)

Beredningskommitténs uppdrag är bland annat att ta emot förslag från medlemmar och se till att de hamnar i rätt forum inom organisationen, samt att stötta de medlemmar som efterfrågar stöd att formulera motioner till årsmötet.

Beredningskommittén utses av årsmötet.  

 

Direktiv för beredningskommittén