beredningskommittén 2022/2023

E-post: [email protected] 


Ordinarie ledamöter

Åsa Jacobs
Anders Helm
Miriam Bette
 

 

Om Beredningskommittén

Beredningskommitténs uppdrag är bland annat att ta emot förslag från medlemmar och se till att de hamnar i rätt forum inom organisationen, samt att stötta de medlemmar som efterfrågar stöd att formulera motioner till årsmötet.

Beredningskommittén utses av årsmötet.  

 

Direktiv för beredningskommittén