Svenska sektionens styrelse 2023/2024

E-post: [email protected]

Ordförande:

Parul Sharma

E-post: [email protected]

 

Vice ordförande:

Anna Fairbrass

E-post: [email protected] 

Kassör:

Sadaf Khodayari

E-post: [email protected]

Vice kassör:

Ingrid Lomfors

E-post: [email protected]

Ledamöter:

Aygül Kabaca

E-post: [email protected]

 

Clara Gustafsson 

E-post: [email protected]

  

Mehjar Azzouz 

E-post: [email protected]

 

Tanvir Mansur

E-post: [email protected]

 

Suppleanter:

Susanna Sonander

E-post: [email protected] 

  

Personalrepresentanter:

Lars Blåsjö,
E-post: [email protected]


Kim Gynnerstedt,
E-post: [email protected]

Adjungerade sekretariatet:

Anna Johansson, generalsekreterare 

E-post: [email protected]


Patrick Stockhammar, föreningssekreterare

E-post: [email protected]

 

Utskott

 

Planeringsutskottet:

Parul Sharma (sammankallande), Anna Fairbrass, Sadaf Khodayari och Ingrid Lomfors. 

 

Medlemsutskottet:

Mehjar Azzouz (sammankallande), Tanvir Mansur, Clara Wallin och Parul Sharma. 

 

Internationella utskottet: 

Aygül Kabaca (sammankallande), Susanna Sonander, Tanvir Manusur och Mårten Löfberg.

 

Kontaktpersoner i styrelsen

 

Valberedningen: Parul Sharma

Amnestyfonden: Parul Sharma

Beredningskommittén: Tanvir Mansur

Granskningskommittén: Anna Fairbrass och Sadaf Khodayari

Jämlikhetsrådet: Aygül Kabaca

Student- och ungdomsrådet: Mehjar Azzouz och Susanna Sonander.