Svenska sektionens styrelse 2022/2023

E-post: [email protected]

 

Ordförande

Parul Sharma

e-post: [email protected]

 

Vice ordförande

Anna Fairbrass

e-post: [email protected] 

 

Kassör

Tanja Yliniva

e-post: [email protected]

 

Vice kassör

Anna Tibblin, vice  

e-post: [email protected]

 

Ledamöter

Clara Gustafsson 

e-post: [email protected]

  

Mehjar Azzouz 

e-post: [email protected]

 

Ingrid Lomfors

e-post: [email protected]

 

Tanvir Mansur

e-post: [email protected]

 

Suppleanter

Aygûl Kabaca

e-post: [email protected]

 

Meron Abraham

e-post: [email protected]

  

Personalrepresentanter

Lars Blåsjö

e-post: [email protected]

 

Kim Gynnerstedt

e-post: [email protected]

 

Adjungerade sekretariatet

Anna Johansson, generalsekreterare 

e-post: [email protected]

 

Lina Jakobsson, processledare styrning

e-post: [email protected] 

telefon: 08-729 02 33

 

 

UTSKOTT

 

Planeringsutskottet

Parul Sharma, Anna Fairbrass, Tanja Yliniva och Ingrid Lomfors

 

Medlemsutskottet

Mehjar Azzouz, Clara Wallin, Tanvir Mansur och Parul Sharma

 

Internationella utskottet 

Anna Tibblin, Anna Fairbrass, Aygül Kabaca och Meron Abraham

 

 

KONTAKTPERSONER 

 

Valberedningen: Parul Sharma

Amnestyfonden: Anna Fairbrass

AIK - Amnestys Internationella Kommitté: Anna Tibblin

Beredningskommittén: Tanvir Mansur

Granskningskommittén: Tanja Yliniva 

Jämlikhetsrådet: Aygül Kabaca 

Student- och ungdomsrådet: Mehar Azzouz