Svenska sektionens styrelse 2023/2024

E-post: [email protected]

 

Ordförande

Parul Sharma

e-post: [email protected]

 

Vice ordförande

Anna Fairbrass

e-post: [email protected] 

 

Kassör

Sadaf Khodayari, kassör

e-post: [email protected]

 

Vice kassör

Ingrid Lomfors, vice kassör

e-post: [email protected]

 

Ledamöter

Aygûl Kabaca

e-post: [email protected]

 

Clara Gustafsson 

e-post: [email protected]

  

Mehjar Azzouz 

e-post: [email protected]

 

Tanvir Mansur

e-post: [email protected]

 

Suppleanter

Mårten Löfberg

e-post: [email protected]

 

Susanna Sonander

e-post: [email protected] 

  

Personalrepresentanter

Lars Blåsjö

e-post: [email protected]

 

Kim Gynnerstedt

e-post: [email protected]

 

Adjungerade sekretariatet

Anna Johansson, generalsekreterare 

e-post: [email protected]

 

Lina Jakobsson, processledare styrning

e-post: [email protected] 

telefon: 08-729 02 33

 

 

UTSKOTT

 

Planeringsutskottet

Beslutas på styrelsens septembermöte 2023

 

Medlemsutskottet

Beslutas på styrelsens septembermöte 2023

 

Internationella utskottet 

Beslutas på styrelsens septembermöte 2023

 

 

KONTAKTPERSONER 

 

Beslut fattas på styrelsens septembermöte 2023

 

Valberedningen: 

Amnestyfonden: 

AIK - Amnestys Internationella Kommitté: 

Beredningskommittén:

Granskningskommittén: 

Jämlikhetsrådet: 

Student- och ungdomsrådet: