Diskussionsunderlag – distrikt i svenska sektionen Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Christian Gräslund
Datum: 3 maj 2004

Diskussionsunderlag – distrikt i svenska sektionen

Problem:  Distrikten fungerar olika; vissa distrikt nästan inte alls. Distrikt med få grupper har svårt att ta på sig de arbetsuppgifter de förväntas utföra.

Arbetsordning för distrikten:  ”Distriktets roll och arbetsuppgifter” (ORG 53/013/2003), 2003-01-20 beskriver ett idealförhållande.

Diskussionsfrågor

1. I dokumentet ovan sägs att distrikten är en arbetsnivå. Till detta kommer ett ekonomiskt ansvar. Distrikten har också en plats i sektionens demokratiska struktur. I vissa distrikt och grupper har det framförts tvivel på att just de distrikten behövs. Om man bortser från frågan hur fördelningen av arbetsuppgifter mellan frivilliga och aktivister ska göras, finns det en grundläggande organisatorisk fråga: varför behöver sektionen distrikten?

2. Om man hittar en bra motivering för distriktens existens som svar på föregående fråga, blir nästa: vilka arbetsuppgifter kan man förvänta sig för distrikten som inte lika bra kan göras av antingen grupper eller sekretariatspersonal? Hur mycket kan man begära av små distrikt?

3. I de distrikt som fungerar bra finns flera engagerade personer. Dessa får tydligen ut något extra av sitt Amnestyengagemang. Hur motiverar man medlemmar att jobba på distriktsnivå?

4. Styrelsen ska ju ägna sig åt strategiska (dvs långsiktiga och policybetonade) frågor. De operativa uppgifterna sköts av sekretariatet. Hur ska styrelsemedlemmar och handläggare samverka på bästa sätt för att stödja distrikten?

5. Vissa distrikt innehåller bara några få grupper. Å andra sidan verkar det som om vi på några platser har lokalföreningar (Lundagrupperna, Malmögrupperna etc) i stil med danska sektionen. Hur ska gränserna dras optimalt för distrikten?

Uppföljning:  Man kan inte förvänta sig att styrelsen vid ett enda tillfälle ska komma fram till beslut som löser problemet med att vissa distrikt inte fungerar som det är tänkt. Resultatet av diskussionen bör i alla fall föras vidare till nästa styrelse genom någon styrelsemedlem som inte avgår vid årsmötet 2004.