Möteskalender för sektionsstyrelsen 2004/2005 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 3 maj 2004

Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2004/2005

2004

5-6 juni Styrelsemöte
- styrelsens roll och uppgifter
- framtidsfrågor för sektionen resp den internationella rörelsen
- rambeslut om budget 2004
Underlag senast: 28 maj

2-3 september Sekretariatets planeringsdagar (prel.)

25-26 september Styrelsemöte
- planering och uppdrag
- möte med distriktsombuden
Underlag senast: 17 september

16 oktober Styrelsemöte
- sekretariatets förslag till verksamhet och budget 2004
Underlag senast: 8 oktober

13 november Sektionens budgetmöte (prel.)

4 december Styrelsemöte
- beslut om budget
- årsmötet 2005
Underlag senast: 26 november

2005

22-23 januari Styrelsemöte
- "visionsmöte"
Underlag senast: 14 januari

5-6 mars Styrelsemöte
- årsredovisning och verksamhetsberättelse
Underlag senast: 25 februari

12-13 maj Styrelsemöte
- utvärdering styrelseåret
Underlag senast: 3 maj

13-15 maj Årsmöte (prel.)

15 maj Styrelsemöte (konstituerande)


Förslag till beslut:

att tills vidare anta förslaget till möteskalender för sektionsstyrelsen 2004/2005.