Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 6 maj 2004


Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

12 april 2004
att fastställa direktiven för den uppdragsgrupp som ska utreda decentraliserad och utlokaliserad verksamhet vid kontoren i Malmö och Göteborg.


22 april 2004
att utse Anna Dahlbäck till ledamot av den internationella kommittén, AIK.


2 maj 2004
att Amnesty International svenska sektionen beslutar att sälja sin andel av fastigheten Björkbacka 7 i Östersund till Matthias Tagesson, 711030-8215.