Förslag till dagordning konstituerande styrelsemöte 16 maj Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 6 maj 2004


Förslag till dagordning

Konstituerande styrelsemöte 16 maj 2004

Plats: Hallunda Folkets Hus, Botkyrka


1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av vice ordförande i sektionen

6. Innehavare av teckningsrätt

7. Nästa styrelsemöte
- val av ordförandereserv
- förslag till möteskalender för styrelseåret 2004/2005


Förslag till beslut:

att godkänna förslaget till dagordning för konstituerande styrelsemöte den 16 maj 2004.