Budget 2011, bilaga 1-5 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2010