Uppföljning av Granskningskommitténs rapport Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 3
Datu: 17 september 2010

Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Strategigrupp 3 fick i uppdrag av junimötet att gå igenom Granskningskommitténs rapport och föreslå eventuella åtgärder. GK föreslår att styrelsen ska ”sätta uppföljbara etappmål om att öka antalet aktiva medlemmar.” Vi har i styrelsen flera gånger diskuterat möjligheten att mäta antalet aktiva medlemmar just för att kunna sätta mål om att öka antalet aktiva medlemmar. Ett ständigt praktiskt problem har varit att det är svårt att dra en gräns som avskiljer ”aktiva” från ”inaktiva” medlemmar samt att det är väldigt svårt att hålla ett uppdaterat register. Eftersom sekretariatet nu lagt ett förslag om att använda en del av vårt överskott för att modernisera sektionens medlemsregister tycker vi att det vore ett bra tillfälle att undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Förslag till beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.