Utvärdering från styrelsens möte 12-13 juni 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 14 september 2010
Reviderad: 1 oktober 2010

[Utvrdering_junimtet_FINAL.pdf]