Dagordning/Beslutsunderlag 25-26 september 2010 Dagordning för möte 1-2 september 2010

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 25-26 SEPTEMBER 2010

Tid: Lördag 25 september - söndag 26 september
Plats: Ersta Konferens, Stockholm
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Marie Norling
Justerare: Magnus Leivik

LÖRDAG 25 SEPTEMBER

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 09.00 - 09.45
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 12 - 13 juni 2010 [Protokoll från styrelsens möte 12-13 juni 2010]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av föregående möte [Utvärdering från styrelsens möte 12-13 juni 2010]

2. RAPPORTER 09.45 - 10.30
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet Mailas ut
2.3 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (Sofia, Anton)
2.4 Rapport från styrelsemedlemmar (SG1/SG2/SG3)
2.5 Rapport från Amnestyfonden (SG2)

3. SEKRETARIATETS UTVECKLING 2010-2016 10.30 – 12.00 (SG1/SG2/SG3) [Sekretariatets utveckling 2010-2016]

LUNCH 12.00 – 13.00
- Tillsammans med distriktsombuden

4. BUDGET- OCH VERKSAMHETSMÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN 13.00 – 15.30 (SG3) [Program budget- och verksamhetsmöte 2010] [Svenska Amnesty 2016]

PAUS 15.30 – 16.00

5. UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT 16.00 – 16.15 (SG3) [Granskningskommitténs rapport 2010] [Uppföljning av Granskningskommitténs rapport]

6. MÖTE MED VALBEREDNINGEN 16.15 – 16.45 (SG1/SG2/SG3)

7. ÅRSMÖTET 2011 16.45 – 17.00 (SG1)
Rapport från förberedelsearbetet

MIDDAG PÅ DANVIKSTULLS V ÄRDSHUS 18.30
- Tillsammans med distriktsombuden, ungdomsträffen, kampanjutbildning och valberedningen.

SÖNDAG 26 SEPTEMBER

8. EUROPEAN REGIONAL SPACE 09.00 – 09.30 (SG2/SG3) [Handlingsplan och budget för Europaarbetet 2011] [European Priority Statement (EPS) 2011 ] [European Regional Space (ERS) Flagship Projects] [CBP Proposal Draft] [EDF Budget Proposal 2011] [Budget Commitment Decisions 2011.2016] [Budget Proposal 2011 for EDF]

9. RAPPORT FR Å N INTERNATIONAL FINANCE MEETING (IFM) 09.30 – 10.00 (SG3) [Rapport från IFM]

10. GLOBAL FUNDRAISINGSTRATEGI 10.00 – 10.30 (SG3) [Global Fundraising Strategy 2010 - 2011]

11. EKONOMISKT ÖVERSKOTT 2010 10.30 – 11.00 (SG3) [Hantering av överskott 2010] [Ekonomiskt stöd till dödsstraffarbetet i AI-USA]

12. DISKUSSION OM AKTIVISM 11.00 – 12.00 (SG2) [Sekretariatets arbete med aktivism]

LUNCH 12.00 – 13.00

FORTS. DISKUSSION OM AKTIVISM 13.00 – 13.30

13. STYRELSENS KOMMUNIKATION MED MEDLEMMARNA 13.30 – 14.00 (SG1) [Styrelsens kommunikation med medlemmarna ]

14. KOSTNADSERSÄTTNING FÖR STYRELSEN 14.00 – 14.30 (SG1) [Kostnadsersättning för styrelsen]

15. ÖVRIGA FRÅGOR 14.30 – 15.00
- Sekretessförbindelse [Sekretessförbindelse styrelsen]
- Insamlingstillstånd för grupper [Insamlingstillstånd för grupper]

16. MÖTET AVSLUTAS 15.00