Dagordning för möte 18-19 mars 2017

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 18-19 MARS 2017

Tid: Lördag kl 09.00-17.30, söndag 09.00-15.15

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Anders Hällbom

Justerare: Lars Gäfvert

 

LÖRDAG

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00-09.20

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från styrelsens decembermöte 2016

1.3 Minnesanteckningar från styrelsens februarimöte

1.4 Uppföljning av öppna beslut

1.5 Utvärderingar föregående styrelsemöten,

- decembermötet 2016

- februarimötet 2017

 

2. RAPPORTER 09.20-10.10

2.1 Rapport om per capsulam-beslut

2.2 Rapport från sekretariatet

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar (muntlig rapport)

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (muntlig rapport)

2.5 Rapport från Amnestyfonden (muntlig rapport)

2.6 Rapport internationella frågor (muntlig rapport)

 

3. INFÖR ICM  10.10-11.00  

(Inklusive 15 min fika)
- Nominera personer till internationella förtroendeposter

- Inför CADF

 

4. AVTAL MED AMNESTYFONDEN 11.00-11.45

 

5. UTREDNING OM VÄRDLÄNDERS ANSVAR FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE 11.45-12.15

 

Lunch 12.15-13.15

 

6. VERKSAMHETS- och BUDGETRAPPORTERING 13.15-14.45

6.1 Narrativ helårsrapport (T3-rapport)

6.2 Kommentarer till det ekonomiska utfallet inkl resultatrapport 2016 (T3-rapport)

6.3 Årsredovisningen (inkl verksamhetsberättelse)

6.4 Revisorernas rapport

 

Fika 14.45-15.00

 

7. PROJEKTPLAN FÖR ÖVERSYN I SYFTE ATT STÄRKA MEDLEMSDEMOKRATIN 15.00-15.30

 

8. RIKTLINJER FÖR ETT INKLUDERANDE SPRÅKBRUK 15.30-15.45

 

9. AI ZIMBABWES ANSÖKAN OM SVENSKA BISTÅNDSMEDEL FÖR HRE 15.45-16.30

 

10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 16.30-16.45

 

11. GENOMGÅNG AV MEDARBETARENKÄTEN 16.45-17.15

 

12. ÖVRIGA FRÅGOR 17.15-17.30

 

Styrelseintern middag 18.00SÖNDAG

 

13. INFÖR ÅRSMÖTET 2017 09.00-12.00  

[Inklusive Fika]

13.1 Styrelsens förslag

13.2 Motioner och förslag till styrelsens motionsyttranden

13.3 Uppföljning av årsmötesbeslut samt GKs rekommendationer (rapport 2016)

13.4 Granskningskommitténs preliminära rapport

13.5 Förslag till dagordning, seminarier,  påverkanstorg, årsmöteshandbok och arbetsordning

 

Lunch 12.00-12.45

 

14. MÅLGRUPPSARBETET  12.45-13.45 (Inget underlag föreligger till mötet)

 

15. STYRELSENS EXTERNA KOMMUNIKATION 13.45-14.30

[Styrelseintern punkt]

 

16. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS 14.30-15.00

[Styrelseintern punkt]

 

17. MÖTET AVSLUTAS 15.00

 

UTVÄRDERING [endast valda ledamöter] 15.00-15.15