Punkt 2.1 Rapport om per capsulambeslut, januari-februari 2017 Underlag till styrelsemöte 18-19 mars 2017

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2017-03-03

Punkt: 2.1 Rapport om per capsulambeslut

 

RAPPORTPer Capsulambeslut gällande ICM-resolution om stadgetillägg

Styrelsens diskussion gällande beslutet återfinns i protokollet från styrelsens decembermöte 2016.

 

Styrelsens beslut 2017-01-11

 

Att uppdra till sekretariatet att skicka in resolutionen om tillägg till de öppnande paragraferna i den internationella stadgan till ICM 2017 senast den 11 januari.

 

Per Capsulambeslut gällande ICM-resolution om Representation Model

Styrelsens diskussion gällande beslutet återfinns i protokollet från styrelsens decembermöte 2016.

 

Styrelsens beslut 2017-01-11

 

Att uppdra till sekretariatet att skicka in resolutionen om Representation Model till ICM 2017 senast den 11 januari.

 

Per Capsulambeslut gällande ICM-resolution om abortpolicyn

Styrelsens diskussion gällande beslutet återfinns i protokollet från styrelsens decembermöte 2016.

 

Styrelsens beslut 2017-01-11

 

Att svenska sektionen, tillsammans med andra berörda sektioner, skickar in resolutionen om en översyn av den internationella policyn om abort till ICM 2017.

 

Per Capsulambeslut gällande onlineval för förtroendevalen 2017

Styrelsens diskussion gällande beslutet återfinns i minnesanteckningarna från styrelsens februarimöte 2017.

 

Styrelsens beslut 2017-02-24

 

Att ge sekretariatet i uppdrag att organisera förtroendevalen online i två efterföljande tidsintervall, där det första tidsintervallet avser val av ordinarie ledamöter och det andra tidsintervallet avser val av suppleanter;

 

Att ge sekretariatet i uppdrag att införa möjligheten att rösta “avslag” i förtroendevalen online.Per Capsulambeslut gällande tidsplan för planering och uppföljning av ICM 2017

Styrelsens diskussion gällande beslutet återfinns i minnesanteckningarna från styrelsens februarimöte 2017.

 

Styrelsens beslut 2017-02-24

 

Att fastställa förslag på tidsplan för förberedelser, deltagande och uppföljning av ICM med nämnda tillägg och ändringar.

 

Per Capsulambeslut gällande rapportering från årsmötet 2017

Styrelsens diskussion gällande beslutet återfinns i minnesanteckningarna från styrelsens februarimöte 2017.

 

Styrelsens beslut 2017-02-24

 

Att ge sekretariatet i uppdrag att filma valda delar av årsmötet 2017 samt skriva en sammanfattande text om årsmötet som publiceras på Amnestys webbplats efter årsmötet.Per Capsulambeslut gällande nominering till styrgruppen för Ideell Arena

Styrelsens beslut 2017-02-24

 

Att uppdra åt sekretariatet att nominera Amanda Jackson till styrgruppen för Ideell Arena senast den 1 mars 2017.

 

Per Capsulambeslut gällande

Styrelsens beslut 2017-02-27

 

Att utse: Anna Lindenfors, generalsekreterare, Tora Törnquist, sektionsordförande, Anders Hällbom, vice sektionsordförande, Lars Gäfvert, ledamot i sektionsstyrelsen, Mårten Rosander, kassör i sektionsstyrelsen och Peter Kvist, avdelningschef till ICM-delegation 2017;

 

Att en reserv, som kan hoppa in vid sjukdomsfall eller annan akut oförutsedd händelse, utses av sekretariatet och meddelas styrelsen.