Dagordning för möte 9-10 december 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 24 SEPT. 2016

Tid: Fredag ca 18.00-19.00, lördag kl 08.30-15.00

Plats: UK Section och Thistle City Barbican hotel, Central St, Clerkenwell, London EC1V 8DS

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Staffan Johansson

Justerare: Ulrika Westerlund

 
 

FREDAG

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING ca 18.00-18.20

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Val av justerare

1.3 Protokoll från styrelsens oktobermöte 2016

1.4 Uppföljning av öppna beslut

1.5 Utvärdering föregående styrelsemöte

 

2. RAPPORTER 18.20 – 19.00

2.1 Rapport om per capsulam-beslut

2.2 Rapport från sekretariatet (underlag mejlas ut i kallelsen)

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar (muntlig rapport)

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (muntlig rapport)

2.5 Rapport från Amnestyfonden (muntlig rapport)

2.6 Rapport internationella frågor (muntlig rapport)

 
 

LÖRDAG

 

3.  ARBETSGIVARFRÅGOR 08.30-09.00

(Styrelseintern punkt)

 

4.  PLANERINGSSYSTEMET 09.00-09.30

 

5.  VERKSAMHETSPLAN 2017 och 2017-2019 09.30-10.45

5.1 Verksamhetsplan 2017 och 2017-2019

5.2 Budget 2017

 

Fika 10.45-11.00

 

6. UPPDRAGSBESKRIVNING ÖVERSYN AV MEDLEMSDEMOKRATIN 11.00-11.30

 

7.  PLANERING INFÖR ICM 11.30-12.00

7.1 Eventuella resolutioner från svenska sektionen

 

Lunch 12.00-12.45

 

8. INFÖR ÅRSMÖTET 12.45-14.15

8.1 Uppföljning av årsmötesbeslut

8.2 Uppföljning av GKs rapport

8.3 Struktur för motionsprocess och styrelsens motionsyttrande/förslag till årsmötet

8.4 Styrelsens förslag till årsmötet (föreligger inget underlag)

8.5 Onlineröstning

 

9. DIREKTIV INFÖR KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN 14.15-14.30

 

10. RIKTLINJER FÖR STYRELSENS KOSTNADSERSÄTTNING 14.30-14.45

 

11. ÖVRIGA FRÅGOR 14.45-15.00

- Jävsdeklaration

 

12. MÖTET AVSLUTAS 15.00

 

UTVÄRDERING [endast valda ledamöter] 15.00-15.15