Punkt: 2.1 Rapport om per capsulam-beslut Underlag till styrelsemöte 9-10 december 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum:  2016-12-02

Punkt: 2.1 Rapport om per capsulam-beslut

      RAPPORT

 

Per Capsulam-beslut gällande förslag till årsmötesordförande 2017

 

Styrelsens beslut 2016-12-02

 

att föreslå årsmötet att välja Hanna Roberts och Stefan Johansson till årsmötesordförande för årsmötet 2017

 
 

Per Capsulam-beslut gällande svenska Amnestys effektrapport för 2015

 

Styrelsens beslut 2016-12-02

 

att godkänna svenska Amnestys effektrapport för 2015.

 

 
 

Dessa två per capsulam-beslut kommer att föras in i styrelseprotokollet för styrelsens decembermöte 2016.