Prognos 2006-2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006


[Prognos 2006 - 2010.doc]

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 19 oktober 2006

Prognos 2006-2010

Inledning
Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år skall biläggas budgeten.

Prognosen
Den prognos som presenteras här är samma som etappmålen för ”Växa med mångfald” bygger på. Viktiga förutsättningar för prognosen är:

- Att autogiroaktiviteterna går som planerat.
- Att intäkterna från Humanfonden inte minskar i alltför stor utsträckning
- Att Byring och Bråte inte får lokalproblem.