Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006

Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 27 okt 2006

Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

10 okt 2006
att anta direktiven för uppdragsgruppen som ska arbeta med sektionens organisationsutveckling.


20 okt 2006
att per den 20 oktober föreslå Gabi Björsson och David Langlet till ordföranden för årsmötet i Linköping 2007.


26 okt 2006
att
- till december- eller januarimötet bjuda in landprogrammen.
- till marsmötet bjuda in hälso- och sjukvårdsgruppen.
- uppdra åt Sune Montán och Shirin Heidari att förbereda styrelsens möte med landprogrammen samt ansvara för att de bjuds in till mötet.
- uppdra åt SGI att förbereda mötet med hälso- och sjukvårdsgruppen samt ansvara för att de bjuds in till styrelsens möte i mars.