Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 29 oktober 2006 Dagordning för möte 1-2 oktober 2006KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 29 OKTOBER 2006

Tid: Söndag 29 oktober klockan 10.00 - 16.00
Plats: Ersta Konferens & Hotell
Erstagatan 1K, Stockholm
Ordförande: Christine Pamp
Vice mötesordförande: Lisa Moraeus

HUVUDTEMA:
- Budget 2007

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Söndag 29 oktober

10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av vice mötesordförande till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse
2-3 september 2006 [Möte med sektionens styrelse den 2-3 september 2006 ]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 2-3 september 2006 [Utvärdering av styrelsemöte 2-3 september 2006]

10.15 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

11.00 - 12.00 3. RAPPORT FRÅN UPPDRAGSGRUPP
- Slutrapport angående Amnestys möjligheter att arbeta för en
kriminalisering av köp av sexuella tjänster [Rapport från uppdragsgrupp: Slutrapport angående Amnestys möjligheter att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.15 4. EKONOMI 2006
- Ekonomisk rapport t o m augusti 2006 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2006]

13.15 - 15.30 5. FÖRSLAG TILL BUDGET 2007
- Förslag till budget 2007 [Förslag till budget 2007 (reviderad 19 oktober)] (Reviderad 19 okt 2006)
- Bilaga 1-6 [Bilaga 1-5 Budget 2007 (reviderad 19 oktober)] [Bilaga 6 Distriktscenter och distriktsamordnare i budgeten 2007] (Bilaga 5 kommer 25 okt)
- Budget 2008 [Förslag till budget 2008]
- Prognos 2006-2010 [Prognos 2006-2010]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2006]

15.30 - 16.00 6. ÖVRIGA FRÅGOR
- Brev från stockholmsdistriktet [Brev från stockholmsdistriktet]
- Planer för utbildningsdag i samband med decembermötet
- Resolution om abort till ICM 2007
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärdering av styrelsemöte]
Med vänlig hälsning,
Christine Pamp Carl Söderbergh