Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2005

Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp
Datum: 14 oktober 2005

Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

14 oktober 2005
att föreslå Gabi Björsson och Magnus Öhman som ordföranden för årsmötet 2006. De har därmed också uppdraget att ta ansvar för årsmötets innehåll och upplägg och utarbeta förslag till dagordning i samråd med sekretariatet.