Formulär för utvärdering av styrelsemöten Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2005


  Till: Styrelsen
  Från: Christine Pamp
  Datum: 7 oktober 2005

  Utvärdering av styrelsemötet

  1. Förberedelser

  Ringa in hur väl följande påståenden stämmer (eller använd fetstil):


  1.1 Jag är nöjd med mina insatser och anser att jag har gjort ett bra arbete i styrelsen sedan förra styrelsemötet.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  1.2 Det kändes roligt och meningsfullt att förbereda sig inför styrelsemötet och jag hade avsatt den tid som behövdes för förberedelserna.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  1.3 Underlagen kom när de skulle och gav mig gott om tid att sätta mig in i frågorna.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  1.4 Underlagen till mötet var tydliga, lättlästa och gav tillräcklig information.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  1.5 Styrelsen använde sitt forum för konstruktiva diskussioner inför mötet. Detta gjorde mötet mer effektivt och gav besluten en tydligare förankring.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  1.6 Kommentarer (om dina svar ovan inte genomgående är »stämmer» så är det bra om du vill konkretisera dig, gärna med förslag på förbättringar):


  2. Under mötet

  Ringa in hur väl följande påståenden stämmer (eller använd fetstil):


  2.1 Föredragningarna av underlagen var tydliga och bra.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.2 Underlagen och föredragningarna gav styrelsen relevant och tillräcklig information för att fatta bra och välinformerade beslut.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.3 Vi gick till beslut efter relevanta och lagom långa diskussioner.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.4 Vi använde bra metoder (mötesformer) för konstruktiva diskussioner och bra beslut.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.5 Alla styrelsens ledamöter bidrog till diskussionerna och hjälpte oss att komma i mål.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.6 Jag hade möjlighet att bidra med både kunskaper och åsikter. Jag blev respekterad och de andra i styrelsen lyssnade på mig.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.7 Jag är nöjd med mina insatser under mötet och anser att jag bidrog till besluten.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.8 Våra diskussioner och beslut höll sig på en strategisk nivå och följde de mål vi gemensamt har satt upp för styrelsen.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.9 Våra mötesordföranden var lyhörda och formulerade tydliga beslutsförslag

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.10 Mötet hade ett bra upplägg avseende innehåll, fördelning av tid etc.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  2.11 Kommentarer (om dina svar ovan inte genomgående är »stämmer» så är det bra om du vill konkretisera dig, gärna med förslag på förbättringar):


  3. Sammanfattning

  Ringa in hur väl följande påståenden stämmer (eller använd fetstil):


  3.1 Jag är nöjd med min egen insats under styrelsemötet.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  3.2 Jag är nöjd med styrelsens arbete under mötet.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  3.3 Styrelsemötet var inspirerande, spännande och gav mig ny energi.

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  3.4 Jag anser att min roll i styrelsen är tydlig, jag har klart för mig vilka förväntningar som vilar på mig och jag vet vad jag har att göra de närmaste månaderna

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  3.5 Jag anser att mina kollegers roller i styrelsen är tydliga, jag har klart för mig vilka förväntningar som vilar på de övriga och jag vet vad de ska göra de närmaste månaderna

  Stämmer Stämmer delvis Stämmer dåligt Stämmer inte alls


  3.6 Kommentarer (om dina svar ovan inte genomgående är »stämmer» så är det bra om du konkretiserar dig här, gärna med förslag på förbättringar):


  4. Allra sist

  Kommentarer kring de praktiska arrangemangen kring mötet; lokaler, mat, vår sociala samvaro, presentationsteknik, önskemål inför nästa möte, eller precis vad du vill: