Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2005

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 7 oktober 2005

Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2006


Tid och plats för årsmötet 2006

21-22 april 2006 i Göteborg.


Tidsplan styrelsen

(OBS! Styrelsebeslut krävs för det fetstilta)


Junimötet 2005

- Styrelsens kontaktperson utses


Septembermötet 2005

- Möte med valberedningen


Oktobermötet 2005

- Förslag till årsmötesordförande (beslutas per capsualm inför oktobermötet)

- Tidsplan för styrelsens arbete


Decembermötet 2005

- Årsmötesavgift och senaste anmälningsdag (beslutas per capsualm inför decembermötet)

- Förslag till kallelse till årsmötet (beslutas per capsualm inför decembermötet)

- Förslag till seminarier

- Förslag till dagordning

- Granskningskommitténs rapport (till budgetmötet)

- Direktiv för valberedningen


Januarimötet 2006

- Evetuella frågor som bör förankras i organisationen i samband med årsmötet

- Information om fortsatt planering (gäster, andra sektioner, seminarier, sista anmälningsdag m m)


Marsmötet 2006

- Fastställande av årsredovisning 2005

- Genomgång av styrelsens arbetsfördelning under årsmötet

- Möte med valberedningen


Aprilmötet 2006

- Möte med föreslagna ordförande i plenum

- Sista genomgång av styrelsens arbetsfördelning under årsmötetFörslag till beslut

att fastställa ovanstående tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2006.