Förslag till budget 2007, samt bilaga 1-3 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2005

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 12 oktober 2005

Förslag till budget 2007
(3 bilagor)

Inledning
Vid styrelsemötet den 3 maj 2002 beslutade styrelsen att budgeten skall innefatta två år men att budgeten för det andra året kan vara mer övergripande. I detta dokument presenteras budgeten för 2007.

Sammanfattning
(Bilaga 1)
Budgeten ger ett överskott på 1 730 tkr. Överskottet kan användas för en fortsättning på de extrasatsningar som föreslås i budgeten 2006.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)
Totalt bedöms intäkterna 2007 uppgå till 44 720 tkr, vilket är 1 930 tkr mer än i 2006 års budget.

Nedan kommenteras några av de stora intäktsslagen.

Avgifter
Det värvas med F2F i Stockholm och i ytterligare en storstadsregion.

Gåvor och bidrag
Lundagruppernas bidrag minskar.

Autogirointäkterna fortsätter öka tack vare de utökade värvningsinsatserna.

Kostnadsbudget på programnivå
(Bilaga 3)
Kostnadsbudgeten omfattar 42 990 tkr. Budgeten bygger på 2006 års budget.

Kostnader för de förslag på utökad verksamhet som finns i budgeten 2006 har inte räknats in i 2007 års budget. Det innefattar projekttjänsten för ökad aktivism.

Justering jämfört med 2006 har gjorts för

- Ingen extra kostnad för marknadsföring av Kortkampanjen
- Inget samarbete med Allmänna arvsfonden
- Lägre kostnad för årsmötet eftersom det inte är någon MR-konferens
- ICM
- Den extra F2F satsningen utanför Stockholm går bra och det satsas 1 000 tkr extra även 2007
- Ökad IS-avgift p g a det goda insamlingsresultatet 2005.


Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2007.