Förslag från valberedningen om personvalens tidpunkt Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: Valberedningen
Datum: 15 januari 2009

Valberedningen vill att personvalen ska komma tidigt på årsmötet. Och ber årsmötesplaneringsgruppen att lägga personvalen på lördag eftermiddag.

Anledningen till att valberedningen vill ha valen av styrelseledamöter till sektionsstyrelsen, och granskningskommittén på lördagen är det låga valdeltagandet på årsmötet 2008. Till följd av flera olyckliga omständigheter sköts valet av ordförande och styrelseledamöter till sektionsstyrelsen till så sent på årsmötet att många röstberättigade redan hade åkt hem.

Val är en viktig demokratifråga. Val handlar om att kunna rösta, att vara motiverad att rösta och förstås att verkligen göra det. Till årsmötet 2008 kom ungefär 200 röstberättigade. De hade betalt årsmötesavgift, flera representerade sina grupper och distrikt. Mer än en tredje del av de röstberättigade deltog inte i ordförandevalet. Många av dessa hade lämnat årsmötet för att inte missa tåget. Vi vet alla att när tågbiljetter köps med egna pengar eller insamlade pengar så köper vi icke-ombokningsbara biljetter. Alltså hade dessa röstberättigade att välja på att stanna och rösta eller att komma hem. Det som sattes på prov var ?att kunna rösta? och motivationen (betala mer eller överlåta valet åt de som stannade).

Valberedningen har undersökt hur andra organisationer gör. Vi fick exempel ur näringslivet: Länsförsäkringar väljer sina styrelseledamöter som första punkt på två dagars årsstämmor. Alla beslutspunkter för kommande år finns på första dagen. Andra dagen ägnas åt diskussions- och framtidsfrågor. Ett starkt argument för detta är att personvalen inte ska ta för stor uppmärksamhet från sakfrågor under årsmötet. Svenska Afghanistankommittén har sitt val första dagen. Röda korset har sina personval på söndag före lunch.

Valberedningens förslag är att personvalen läggs på lördag eftermiddag. Amnestys svenska sektion har erfarenhet av att det är svårt att hålla tiderna för de olika dagordningspunkterna. Valberedningen vill inte riskera att personvalen skjuts från förmiddag söndag till eftermiddag söndag. Därför förordar vi att valen till styrelser och kommittéer avgörs på första dagen.

För valberedningen,
Tina Lundh
15 januari 2009