Utvärdering av styrelsemötet den 6 december 2008 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2008

Till: Styrelsen
Från: Ida Burlin
Datum: 15 januari 2009

1. Förberedelser

1.1 Jag är nöjd med mina insatser och anser att jag har gjort ett bra arbete i styrelsen
sedan förra styrelsemötet.
Stämmer 5 (5)
Stämmer delvis 3 (3)
Stämmer dåligt - (1)
Stämmer inte alls - (-)

1.2 Det kändes roligt och meningsfullt att förbereda sig inför styrelsemötet och jag hade
avsatt den tid som behövdes för förberedelserna.
Stämmer 3 (3)
Stämmer delvis 3 (6)
Stämmer dåligt 2 (-)
Stämmer inte alls - (-)

1.3 Underlagen kom när de skulle och gav mig gott om tid att sätta mig in i frågorna.
Stämmer 7 (5)
Stämmer delvis 1 (4)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

1.4 Underlagen till mötet var tydliga, lättlästa och gav tillräcklig information.
Stämmer 6 (5)
Stämmer delvis 2 (4)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

1.5 Styrelsen använde sitt forum för konstruktiva diskussioner inför mötet. Detta gjorde
mötet mer effektivt och gav besluten en tydligare förankring.
Stämmer 4 (8)
Stämmer delvis 3 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

1.6 Kommentarer (om dina svar ovan inte genomgående är »stämmer» så är det bra om
du vill konkretisera dig, gärna med förslag på förbättringar):


-Hade ej tid att förbereda mötet, men är nöjd med mina insatser under det.
-Diskussion i forum var bra, men kunde ha varit lite mer omfattande.
-Underlagen kring den ekonomiska situationen om att vi gör ett sämre resultat kom för sent.
-Jag har haft mindre tid för förberedelse än vanligt och det märktes.

2. Under mötet

2.1 Föredragningarna av underlagen var tydliga och bra.
Stämmer 6 (6)
Stämmer delvis 2 (2)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.2 Underlagen och föredragningarna gav styrelsen relevant och tillräcklig information för att fatta bra och välinformerade beslut.
Stämmer 6 (7)
Stämmer delvis 2 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.3 Vi gick till beslut efter relevanta och lagom långa diskussioner.
Stämmer 3 (6)
Stämmer delvis 5 (2)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.4 Vi använde bra metoder (mötesformer) för konstruktiva diskussioner och bra beslut.
Stämmer 5 (6)
Stämmer delvis 2 (2)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.5 Alla styrelsens ledamöter bidrog till diskussionerna och hjälpte oss att komma i mål.
Stämmer 5 (7)
Stämmer delvis 3 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.6 Jag hade möjlighet att bidra med både kunskaper och åsikter. Jag blev respekterad och de andra i styrelsen lyssnade på mig.
Stämmer 7 (7)
Stämmer delvis 1 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.7 Jag är nöjd med mina insatser under mötet och anser att jag bidrog till besluten.
Stämmer 4 (7)
Stämmer delvis 4 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.8 Våra diskussioner och beslut höll sig på en strategisk nivå och följde de mål vi gemensamt har satt
Stämmer 5 (6)
Stämmer delvis 3 (2)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - ( -)

2.9 Våra mötesordförande var lyhörda och formulerade tydliga beslutsförslag
Stämmer 8 (8)
Stämmer delvis - (-)

Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.10 Mötet hade ett bra upplägg avseende innehåll, fördelning av tid etc.
Stämmer 6 (7)
Stämmer delvis 2 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

2.11 Kommentarer (om dina svar ovan inte genomgående är »stämmer» så är det bra om du vill konkretisera dig, gärna med förslag på förbättringar):


-Lite stressigt på slutet. Diskussionen om mångfald och ICM hade behövt mer tid.

3. Sammanfattning

3.1 Jag är nöjd med min egen insats under styrelsemötet.
Stämmer 4 (7)
Stämmer delvis 4 (1)
Stämmer dåligt - (1)
Stämmer inte alls - (-)

3.2 Jag är nöjd med styrelsens arbete under mötet.
Stämmer 7 (8)
Stämmer delvis 1 (1)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

3.3 Styrelsemötet var inspirerande, spännande och gav mig ny energi.
Stämmer 5 (7)
Stämmer delvis 3 (2)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)


3.4 Jag anser att min roll i styrelsen är tydlig, jag har klart för mig vilka förväntningar som vilar på mig och jag vet vad jag har att göra de närmaste månaderna
Stämmer 8 (7)
Stämmer delvis - (2)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

3.5 Jag anser att mina kollegers roller i styrelsen är tydliga, jag har klart för mig vilka förväntningar som vilar på dem och jag vet vad de ska göra de närmaste månaderna
Stämmer 6 (6)
Stämmer delvis 2 (3)
Stämmer dåligt - (-)
Stämmer inte alls - (-)

3.6 Kommentarer (om dina svar ovan inte genomgående är »stämmer» så är det bra om du konkretiserar dig här, gärna med förslag på förbättringar):


-Delvis lite stressigt trots att agendan inte var så tjock. Någonstans tog vi för lång tid på oss
-Lite förvirrad målstyrningsdiskussion (aktivismen måste vi ta separat).
-Bra möte! Särskilt om mångfald och ICM kändes givande.

4. Allra sist: Kommentarer kring de praktiska arrangemangen på mötet; lokaler, mat, vår sociala samvaro, presentationsteknik, önskemål inför nästa möte, eller precis vad du vill:

-Bra på Ersta
-Trevligt att vara på Ersta! Hoppas det kan fortsätta!
-Gärna Ersta fler gånger!
-Mkt bra utbildning!
-Bra utbildningsdag!! Vi hade kunnat ha ett eget pass efter konsultens.