Dagordning för möte 8-9 maj 2014

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 8-9 MAJ 2014

 

Tid: Torsdag 8 maj, kl. 13.30 - 18.15, Fredag 9 maj, kl. 09.00 - 13.00

Plats: Scandic Triangeln, Malmö

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Maria Eklund

Justerare: Andreas Bokerud

 

TORSDAG 8 MAJ

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 13.30 – 14.00

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 22-23 mars 2014

1.3 Uppföljning av öppna beslut

1.4 Utvärdering av förra styrelsemötet

 

2. RAPPORTER 14.00 – 15.00

2.1 Rapport om per capsulambeslut

2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté

2.5 Rapport från Amnestyfonden

2.6 Rapport om internationella frågor

2.7 Rapport om vilande distrikt  

 

Paus 15.00 – 15.15

 

3. UPPFÖLJNING STYRELSENS ARBETSBÖRDA 15.15 – 16.45

- Underlagsmallar samt vägvalsfrågor

- Styrelsens involvering i årsmötesfrågor

- Diskussionsunderlag angående styrelsens arbetsbörda

 

4. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET 16.45 – 18.15 [Styrelseintern]

 

Middag 18.30

 

FREDAG 9 MAJ

 

5. STRATEGISKA MÅLEN 2016-2019 09.00 - 10.00

 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 10.00 – 10.15  

- Inför styrelsens konstituerande möte den 11 maj

 

7. INFÖR ÅRSMÖTET 10.15 – 12.45

- Genomgång av årsmötet

- Granskningskommitténs rapport

- Internationella gäster

- Styrelsens punkt

- Styrelsens arbetsfördelning samt roll under årsmötet

- Reflektioner från årsmötesordförandena

 

8. MÖTET AVSLUTAS 12.45

 

UTVÄRDERING 12.45 – 13.00

 

Lunch 13.00

 

ÅRSMÖTET INLEDS 15.00