Per capsulam-beslut maj 2014 Underlag till styrelsemöte 8-9 maj 2014

Till: Styrelsen

Från: Sofia Halth

Datum: 30 april 2014

 

Per capsulam-beslut

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

 

- Årsmötesförslag motionsstopp

 

8 april

 

Beslut

att  föreslå årsmötet att stadgarna ändras så att tidpunkt för att lämna in motioner sätts till fjorton veckor före årsmötet.