Dagordning/beslutsunderlag majmötet 2013 Dagordning för möte 1-2 maj 2013

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 2-3 MAJ 2013

Tid: Torsdag 2 maj kl.14.30-19.15, fredag 3 maj, 09.00 – 13.00
Plats: Quality Hotel Selma Lagerlöf, Sunne
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Lisbeth Kohls
Justerare: Maria Eklund

TORSDAG 2 MAJ

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 14.30 – 15.00
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 16-17 mars 2013 [Protokoll marsmötet 2013]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Öppna beslut]
1.4 Utvärdering av förra styrelsemötet [Utvärdering marsmötet 13]

2. RAPPORTER 15.00 – 16.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (Lisbeth, Karin)
2.5 Rapport från Amnestyfonden (Andreas)
2.7 Rapport om vilande distrikt (SG2) [Rapport om vilande distrikt]

Paus 16.00 – 16.15

3. ANSTÄLLNINGSFORMER 16.15 – 16.45 (SG2) [Anställningsformer på sekretariatet]

4. RAPPORT FRÅN GS-REKRYTERINGEN (Sofia, Lisbeth) 16.45 – 17.15
[Endast för ledamöter valda av årsmötet]

5. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET 17.15 – 19.15 [Styrelseintern] (Michael)

Middag 19.30


FREDAG 3 MAJ

UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN 09.00 – 09.20
[Endast för ledamöter valda av årsmötet] (Sofia)

GRUPPERNAS REDOVISNING 09.20 – 09.30 (SG3) [Gruppernas och distriktens redovisning]

STADGEÖVERSYN 09.30 – 09.45 (SG3) [Översyn av stadgarna]

RAPPORT FRÅN SIERRA LEONE 09.45 – 10.05 (Karin)

ÖVRIGA FRÅGOR 10.05 – 10.20 (Inklusive fikapaus någon gång mellan 10.00 – 10.30)
- Inför styrelsens konstituerande möte den 6 maj [Protokoll konstituerande mötet 2013]

INFÖR ÅRSMÖTET 10.20 – 12.45 (SG1)
- Genomgång av årsmötet
- Granskningskommitténs rapport
- Internationella gäster
- Styrelsens punkt
- Styrelsens arbetsfördelning samt roll under årsmötet
- Reflektioner från årsmötesordförandena

MÖTET AVSLUTAS 12.45

UTVÄRDERING 12.45 – 13.00

Lunch 13.00

ÅRSMÖTET INLEDS PÅ SELMA LAGERLÖF I SUNNE 15.00